NEW COLLECTION 2020 Daisy Simmons

Méér dan alleen maar schilderen.

Dat ik ging schilderen was een voor de hand liggend feit. Ik ben als het ware tussen de kunst opgegroeid. Het talent heb ik van mijn artistieke moeder. Onze beste vriend aan huis, Rik Blomme, was kunstenaar en directeur van de plaatselijke kunstacademie.

De lokalen voor fotografie, tekenen en schilderen waren me niet vreemd, omdat ik er al van kleins af model stond. Tijdens de pauzes bewonderde ik met belangstelling de werken van de studenten en speelde met de gedachte: „dat wil ik ook doen.“

Mijn schilderijen zijn een weergave van indrukken en emoties. De schoonheid van de mens, de schoonheid van het leven. Dat betekent echter niet dat schoonheid voor mij perfectie is. Integendeel, het is juist het niet-perfecte dat ons boeit, dat ons doet evolueren en belet om stil te blijven staan. Daarom werk ik met ruwe ondergronden, dikke lagen verf en zijn de figuren die ik schilder vaak niet tot in detail uitgewerkt. Er moet nog kans zijn tot ontdekken. Het mooie van een kunstwerk is dat ieder voor zich een eigen raakpunt vindt. Iedereen voelt, ziet en beleeft anders. Creëren is voor mij een manier om los te laten en door te kunnen gaan. Als het werk af is lijkt het alsof ik letterlijk de emoties van me heb afgeschilderd.